Obligacions comptables d'una Societat Limitada

Comptabilitat d'una societat limitada

Llibre d’inventari i comptess anuals

Llibre diari.

Llibre d’Actes.

Fiscalitat d'una societat limitada

IVA, pot ser trimestral o mensual, depenent del volum de negoci de l’empresa.

Impost sobre Societats, presentació el dia 25 de Juliol de l’any següent, al tancament comptable.

Comunicar canvis de domicili fiscal de la Societat o qualsevol canvi d’activitat o altres dades censals.

Societat Limitada davant el Registre Mercantil

Legalització de Llibres

Tota Societat Limitada, haurà de legalitzar els llibres comptables davant el Registre Mercantil del domicili de la Societat, termini de presentacion 30 d’abril.

Dipòsit i aprovació de Comptes Anuals

Els administradors de la Societat hauran de dipositar dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, com a màxim el 31 de juliol, els següents documents:

1. Sol·licitud signada pel representant.
2. Certificació de l’Òrgan competent aprovant els Comptes Anuals i la distribució del resultat.
3. Acreditació que els comptes auditats coincideixen amb les quals han estat objecte d’auditoria.
4. Exemplar dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) signada pels administradors.
5. Exemplar de l’informe de gestió signat pels administradors.
6. Exemplar de l’informe d’auditoria en el cas que es tingui l’obligació de realitzar-la.

7. Certificat en el qual figuri el negoci produït per les accions pròpies.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies