Impostos de no residents a Espanya

En Ramon Assessors elaborem la seva Declaració de Renda de No Residents, perquè vostè pugui complir amb les seves obligacions fiscals a Espanya.

Des del 2008, queden dos únics impostos per no residents: la renda de no residents i el municipal (IBI).

És a dir: Si vostè té la condició de no resident a Espanya i és propietari d’algun immoble urbà situat en aquest país, estarà sotmès a l’Impost sobre la Renda de no Residents i a un tribut de caràcter local, l’Impost sobre Béns Immobles.

Quan un immoble ja sigui propietat d’un només individu, d’un matrimoni o de diverses persones, cadascuna d’elles és un contribuent independent, per la qual cosa hauran de presentar declaracions separades. És a dir tantes declaracions com a persones individuals siguin propietàries i com a propietats existeixin.

Depenent de la destinació de l’immoble, les rendes sotmeses a gravamen són de dos tipus: d’ús propi i d’immobles arrendats.

Rendes imputades a bienesimmobles urbans d'ús propi

Aquest rendiment s'entén reportat una vegada a l'any, el dia 31 de desembre.

Es declararà la part proporcional d'aquest import si no s'ha estat propietari de l'immoble durant tot l'any o si durant algun període de temps ha estat arrendat.

El termini de declaració: Durant tot l'any natural següent a la data de meritació.

Renda de immobles arrendats

El rendiment a declarar serà l'import íntegre que es rep de l'arrendatari, sense deduir cap despesa. Aquest rendiment s'entén reportat quan resulti exigible per l'arrendador o en la data de cobrament si és anterior. Es tributa de forma separada per cada meritació de renda i, per tant, s'efectuaran tantes declaracions com a meritacions de rendes es produeixin.

Si la declaració és ordinària (model 210) el termini serà d'un mes a partir de la data de meritació de la renda. Si són declaracions col·lectives (model 215), referides a un trimestre, dins dels vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre o gener, segons corresponguin al primer, segon, tercer o quart trimestre natural, respectivament.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies